Uchwyty magnetyczne ferrytowe>Uchwyty z otworem pod stożkowy łeb śruby