Słowniczek pojęć magnetycznych

Biegun po stronie kleju / Biegun po stronie stożka

Oznacza to, że podany w parametrach biegun magnetyczny, będzie występował po konkretnej stronie magnesu po jego montażu. Jest to potrzebna informacja dla tych, którzy chcą montować dwa magnesy tak, aby przyciągały się do siebie - należy wtedy zakupić jeden magnes z biegunem "N" po stronie kleju, a drugi z biegunem "S". Taki parametr występuje w takich towarach jak np.: magnesy neodymowe walcowe z klejem.

Gwint

Rozmiar gwintu jest potrzebną informacją dla osób, które chcą dopasować gwintowany otwór do konkretnej śruby, haczyka czy gwintowanego trzpienia. Należy wtedy dobrać magnesy (np. uchwyty magnetyczne z gwintowaną tuleją lub uchwyty magnetyczne z gwintem wewnętrznym) z takim rozmiarem gwintu jaki będzie nam pasował pod konkretne, wymyślone przez nas mocowanie. Rozmiary gwintów jakie występują w naszym sklepie:

 • M3 (3 mm)
 • M4 (4 mm)
 • M5 (5 mm)
 • M6 (6 mm)
 • M8 (8 mm)
 • M10 (10 mm)
 • M12 (12 mm)
 • M14 (14 mm)
 • M16 (16 mm)


Kierunek namagnesowania

Kierunek magnesowania wzdłuż wysokości (osiowy) oznacza, że powierzchnie na obu końcach wysokości magnesu mają różne bieguny:

Inaczej sprawa ma się z takimi produktami jak folie ferrytowe czy taśmy neodymowe, gdzie na jednej powierzchni znajdują się oba bieguny występujące naprzemiennie.

Koercja (HcB)

Koercja magnetyczna (zwana również natężeniem powściągającym) - wartość zewnętrznego pola magnetycznego jaką trzeba przyłożyć do ferromagnetyka, aby zmniejszyć do zera pozostałość magnetyczną.

Autorstwa Zureks - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=797050


Maks. temperatura pracy

Dotyczy wszystkich magnesów, ale wartość może się różnić ze względu na materiał, z którego magnes został wykonany. Jeśli dany magnes będzie znajdował się w temperaturze wyższej niż podana, będzie on stopniowo tracił swoje właściwości magnetyczne. Oczywiście niektóre produkty składające się z więcej niż jednego elementu mogą mieć inną tolerancję na temperaturę, np. neodymowe uchwyty w obudowie gumowej gdzie magnesy neodymowe mogą przebywać w temperaturze do 80°C, ale gumowa obudowa ma tolerancję do 60°C. Podobna sytuacja dotyczy takich produktów jak kulki magnetyczne 5 mm (farba, którą pomalowane są kulki) lub magnes neodymowy do poszukiwań (obudowa ma wyższą tolerancję na temperaturę niż magnes w niej umieszczony).

Materiał

Materiał z jakiego wykonany został magnes:

NdFeB - powstają z neodymu, żelaza i boru (np. kulki neodymowe i neodymowe uchwyty magnetyczne)

F - powstają z ferrytu baru (np. uchwyty magnetyczne ferrytowe z otworem pod płaski łeb śruby)

Powłoka / Powłoka obudowy / Powłoka magnesu

W zależności od produktu, opisuje materiał, którym został on pokryty. W przypadku uchwytów magnetycznych (np. uchwyty magnetyczne pod stożkowy łeb śruby lub uchwyt magnetyczny z haczykiem) rozdzieliliśmy parametr na powłoka obudowy i powłoka magnesu, aby uniknąć pomyłki, że magnes jest pokryty tym samym materiałem co jego obudowa. Występujące powłoki:

 • Ni - Nikiel
 • Cu - Miedź
 • Zn - Cynk
 • Epoksyd - jest termoutwardzalnym tworzywem sztucznym o dużej wytrzymałości i odporności chemicznej
 • AU - Złoto
 • Cr - Chrom

Remanencja (Br)

Remanencja, namagnesowanie szczątkowe – wartość indukcji magnetycznej pozostała po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego magnesującego dany materiał ferromagnetyczny.

Autorstwa Zureks - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=797050

Siła (Maks. Udźwig)

Parametr Siła (Maks. Udźwig) to siła potrzebna do oderwania magnesu od stalowej powierzchni w następujących warunkach:

 • Kierunek odrywania magnesu jest prostopadły do powierzchni stalowej.

Na powyższym obrazie pokazana jest różnica między odrywaniem prostopadłym (po lewej) i bocznym (po prawej). Zsuwanie magnesu wzdłuż powierzchni metalowej wymaga o wiele mniej siły niż odrywanie go prostopadle. Jeśli powierzchnia jest bardzo gładka (na przykład farba na lodówce), to magnes może zmniejszyć swoją siłę nawet pięciokrotnie. Istnieją powierzchnie, które zwiększają tarcie (np. guma) i mogą spowodować, że magnes będzie łatwiej oderwać niż zsunąć. W naszym sklepie można zakupić magnesy w obudowie gumowej, które sprawdzą się lepiej przy sile działającej bocznie, a nie prostopadle do powierzchni.

 • Magnes przylega do stali całą swoją powierzchnią.

Jeśli metalowa powierzchnia jest nierówna i magnes nie dotyka jej na całej powierzchni, siła magnetyczna zmniejsza się podobnie jak przy szczelinie powietrznej.

 • Powierzchnia ma co najmniej połowę grubości magnesu.

Aby magnes osiągnął swoją maksymalną siłę musi być przyczepiony do odpowiednio grubej powierzchni. Na przykład walec magnetyczny o wymiarach 20 × 10 mm osiąga maksymalną siłę na blasze o grubości 5 mm lub większej. Jeśli zmniejszymy grubość blachy do 1 mm, siła magnesu zmniejszy się o połowę. Przy grubości blachy 0,5 mm siła magnesu spada do jednej czwartej.

 • Powierzchnia wykonana jest z czystej stali.

Nasze magnesy były mierzone na gładkiej, polerowanej powierzchni stalowej. Jeśli blacha jest wykonana z innego materiału magnetycznego (na przykład stop żelaza z innym metalem) lub powierzchnia jest zardzewiała, siła magnesu może być mniejsza.

W większości przypadków warunki te nie są spełnione i dlatego siła magnesu może być mniejsza.

 

 

pixel